Ръкавици

В тази категория може да разлгедате нашите предложения за работни ръкавици. Кожата на ръцете е чувствителна по отношение на почвата, растенията, плевенето и градиснската работа като цяло. Може да се обезводни, напука или загрубее. Предпазвайте ръцете си с работни ръкавици, създадени специално за тази цел! 

Ако имате въпроси, не се притеснявайте да се обърнете към нашите консултанти!