Тези правила и условия („Общи условия“) уреждат използването на този сайт, като регламентират отношенията между „Детенце“ ЕООД и лицата, ползващи онлайн магазина на уебсайт: https://baseinibg.com/.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да извършите покупка на стока. Чрез отбелязване на отметка пред „Съгласен съм с общите условия и ще ги спазвам безусловно“, при завършване на поръчката, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали сте и сте съгласни да бъдете обвързани с тези Общи условия за ползване на сайта и онлайн – магазина. Вашето съгласие с тези Oбщи условия не може да бъде оттеглено с обратна сила, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от онлайн магазина или докато не са изплатени всички дължими суми към „Детенце“ ЕООД. 

В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте сайта за извършване на покупки. Тези условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни, затова, молим преди всяка покупка да прочитате внимателно актуалната им редакция.

Идентифицирането на потребителя, с цел възпроизвеждане на изявлението му за съгласие с настоящите Общи условия и за извършване на поръчка, се осъществява чрез съхранение в лог –файлове на сървъра на https://baseinibg.com/, съхранение на IP-адреса на клиента, лични данни, предоставени при регистрация и завършване на поръчката, както и всяка друга информация.

„Детенце“ ЕООД си запазва правото да променя информацията по този сайт, вкл. – настоящите Общи условия,  по всяко време без предварително известяване.  Измененията влизат в сила незабавно и стават задължителни за страните от момента на публикуването им.

Страни по тези Общи условия: 

„Детенце“ ЕООД, търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, с ЕИК: 202762752,  със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район Люлин, ж.к. Люлин 7, бл. 785А, Магазин 1, наричан по-нататък „Дружеството“, „Ние“ или „Детенце“ ЕООД

и

Всяко физическо или юридическо лице, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“. Физически лица под 18 години нямат право да използват онлайн магазина за сключване на договори за покупка на стоки. С регистрирането си в сайта Потребителят (физическо лице) декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години).

Авторски права 

Наименованието „Детенце“ ЕООД, лого, корпоративни символи и търговски марки, както и цялото съдържание на сайта, са собственост на Дружеството и/или на неговите партньори и доставчици. Нито една част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Дружеството. Материалите на този сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и връзки  (линкове) от която и да е част от сайта, съобразно действащото българско законодателство.

Потребителят има право да ползва свободно ресурсите на сайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в тези Общи условия. Потребителят няма право да използва сайта  по начин, който нарушава местен или международен закон и/или правата на други лица. Потребителят няма право да качва или разпространява материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права или интереси на трети лица. Ако Потребител сметне, че съобщение, изпратено до него, по какъвто и да е начин от Дружеството, накърнява авторско или друго право, той/тя може да се свърже с Дружеството чрез наличните на сайта данни за контакт, за да може Дружеството да вземе информирано решение. 

Ограничаване на отговорността  

„Детенце“ ЕООД не носи отговорност, ако по някаква причина този сайт  не е на разположение по всяко време. Достъпът на Потребителя до сайта може да бъде прекратен по всяко време и без задължения за Дружеството. Цялата информация относно предлаганите стоки, вкл. но не само – характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т. н. е предоставена от производителя, респ. – вносителя и/или дистрибутора на конкретната стока, и  „Детенце“ ЕООД не носи отговорност при невярна, заблуждаваща или неточна информация. Материалите и услугите в сайта са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на „Детенце“ ЕООД по отношение на продуктите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този сайт не може да ги промени. „Детенце“ ЕООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на сайта.  

„Детенце“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпни чрез този сайт. Всички връзки на този сайт са предоставени само за удобство на Потребителя и Дружеството не препоръчва или одобрява съдържанието на други сайтове. „Детенце“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси. Потребителят следва да предприеме всички необходими мерки, преди да ползва или сваля информация от този  сайт.     

„Детенце“ ЕООД се опитва да представи и визуализира предлаганите стоки и цветове на сайта по възможно най-точен начин, но не може да гарантира, че мониторът на потребителя възпроизвежда цветовете по същия начин. 

Запазваме си правото за печатни грешки, промени, промени в цената, забавяния на доставката и ограничена наличност на склад.                                                                      

Условия за покупка

Потребителят може да пазарува от сайта като гост или като регистриран потребител. Процедурата по регистрация е напълно доброволна и безплатна. Потребителят следва да попълни всички места, отбелязани като задължителни. След регистрацията Потребителят може по всяко време да променя въведените данни. В случай, че Потребителят предостави неактуални, неверни, непълни или неточни данни, Дружеството не носи отговорност за неточно изпълнение на договора като наред с това има право незабавно и без предизвестие да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.

Сключване на договор

Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма, съдържаща данни за получателя, място на доставка, параметри на поръчаната стока, брой, цена и начин на плащане. Заявката се счита за подадена след кликване на бутона: „Поръчка със задължение за плащане”. Това действие има правно обвързваща сила. С подаване на заявката се счита, че Потребителят заявява изричното си съгласие, че приема имейл-потвърждението на поръчката, отправено му от Дружеството, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Незабавно след поръчката Дружеството изпраща на Потребителя имейл – съобщение, с което потвърждава поръчката или го уведомява за липса на заявената стока.

Договорът за онлайн покупка на стока се счита за сключен само след потвърждение на конкретната поръчка от „Детенце“ ЕООД.  С изпращане на потвърждението страните се считат за обвързани от условията, описани в тези общи правила, както и от Закона за защита на потребителите.

Цена и плащане

Всички цени на стоки в сайта са в български лева и не включват разходи за доставка. Дружеството не носи отговорност за различия между тези цени и цените, обявени в други места за продажби на същите стоки.

Дружеството се опитва да проверява непрекъснато, че всички цени, посочени на сайта са точни, без обаче да може да гарантира липсата на грешки. В случай, че бъде открита грешка в цената на поръчана стока, Дружеството ще информира Потребителя възможно най-скоро и ще му даде възможност за препотвърждаване на поръчката на правилната цена или за нейната отмяна. 

Начин на плащане: В заявката за поръчка на стока Потребителят указва избрания от него начин на плащане. Плащането става  чрез 1) наложен платеж  - заплащане на поръчката на куриера при доставка на стоката; или авансово, преди доставката, чрез 2) банков превод.

1) Наложен платеж:

Обявената стойност на наложения платеж (цената, която следва да заплатите за закупената стока) се заплаща от получателя на куриера при доставката на пратката, заедно със стойността на куриерската услуга и наложения платеж.

2) Плащане по банков път:

Плащане с банков превод по следната банкова сметка, с титуляр „Детенце“ ЕООД с ЕИК: 202762752, при банка ОББ, BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG07UBBS80021005760540

Всички цени на стоки в сайта включват опаковане. Транспортните разходи се начисляват и заплащат отделно. В случай, че адресът за доставка е извън територията на Република България, Потребителят следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа, в случай че има такива.

Доставка

Заявените и потвърдени поръчки се обработват, предават на куриер и доставят до Потребителя  до три работни дни от деня на потвърждаването им. Потребителят следва да приеме всяко възможно удължаване на времето за доставка, което се дължи на забавяне поради непредвидени обстоятелства извън контрола на Дружеството, в съответствие с предвиденото в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителя. Поръчаната стока се доставя в подходяща за вида й опаковка.

В случай, че потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и съответният куриер не може да осъществи доставката според графика, на вратата на доставка се оставя известие с телефон на куриера, с който Потребителят следва да се свърже в рамките на три работни дни или се следват правилата на уведомяване на съответната куриерска фирма. При липса на комуникация и невъзможност да се връчи пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Дружеството. Когато във връзка с изпълнението по договора Дружеството е направило разноски, Дружеството има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Детенце ЕООД работи с куриерски фирми: Спиди АД, Еконт Експрес и Интерлогистика! Ако искате вашата поръчка да бъде изпратена до офис на Еконт или Спиди - моля напишете го в забележката, към поръчката! Ако държите да го изпратим с друга куриерска фирма - цената за доставка ще бъде изцяло за ваша сметка по съответната ценова листа на куриерската фирма.

Доставка до офис на Еконт или Спиди за страната- 6,90лв (с изключение на описаните по долу случаи)

Срок на доставка:  Срокът на доставка е от 1 до 3 работни дни! 

Цени за доставка!

Стандартна цена за доставка е 6.90лв

За всички тежки и обемисти стоки, цената на доставка е преизчислена и вие ще я видите в момента на вашата поръчка!!! 

Цените са както следва:

 • до 5кг - 6.90лв
 • от 5 до 15 кг - 10.90лв
 • от 15 до 25кг - 13.90лв
 • от 25 до 60кг - 21.90лв
 • над 60 кг - 30.00лв

Над 100 кг - по договаряне!!! След направена поръчка, наш консултант ще се свърже с вас, за да уточните килограмите, куриеркската фирма и цената. Във всички случаи baseinibg поема половината от стойността на доставката! 

В случай че, Потребителят желае пренасочване на пратката на друг адрес, той следва да заплати допълнителната услуга. При пренасочване на пратката към друг адрес поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, допълнителната услуга отново се заплаща.

Безплатна доставка се предлага за поръчки на стойност над 150 лв., независимо от броя на артикулите, поръчани с една поръчка. По изключение, при поръчка на по-големи количества или по-тежки от обичайното стоки, стойността на доставката се оскъпява, като Потребителя ще бъде информиран предварително за нея.

Рискът от загуба или повреда на стоката преминават върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посочено от него трето лице, различно от куриера, приеме Стоката.

Гаранция

Потребителят има право да ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупената стока с договора за продажба. Извън законната гаранция някои от стоките могат да имат и търговска гаранция, което ще бъде описано изрично в описанието им на сайта. Търговската гаранция не ограничава гаранцията по Закона за защита на потребителите. Гаранционният срок започва да тече от деня на доставка на стоката. Доказателство за даваната гаранция е стоковата разписка за получаване на стоката, придружаваща стоката.

Правото на Потребителя да упражнява претенции за гаранция към Дружеството приключва (спира да съществува) при: неуведомяване на Дружеството за очевидни дефекти на стоката при нейното получаване; изтичане на срока на законната гаранция;  механична повреда на стоката, причинена от страна на Потребителя; използването на стоката при условия, които не отговарят на естестваната й среда, поради влажност, химически или механични въздействия; повреда на стоката от извънредно натоварване или от употреба в противоречие с правилата и условията, предвидени в документацията, общи принципи, техническите стандарти за безопасност или подзаконовите актове, приложими в страната; или повреда на стоката, причинени от вода, пожар или други форсмажорни обстоятелства.

Рекламация

При несъответствие на получената стока с договора за онлайн продажбата й, Потребителят има право да предяви рекламация по реда и при условията на Закона за защита на потребителите  в 14 дневен срок от получаването и. Адрес за предявяване на рекламации: гр. София 1324, район Люлин, ж.к. Люлин 7, бл. 785А, Магазин 1. При основателна рекламация, дружеството възстановява на Потребителя и стойността на рекламираната стока. Потребителят следва да  предостави  чрез Формуляра за връщане банкова сметка, по която  сумата да бъде  възстановена. 

Връщане на стоката

Потребителят има право да се откаже от Договора като върне закупената чрез онлайн продажбата стока. Потребителят  посочва причините за отказа си. Отказът от покупката може да бъде направен в срок от четиринадесет дни, считано от доставката на стоката. Заявлението за отказ следва да бъде изпратено по електронен път на имейл detencebg@gmail.com. Разходите по връщането на стока са за сметка на Потребителя. Когато във връзка с изпълнението по договора Дружеството е направило разноски и Потребителят се откаже от договора, Дружеството има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Потребителят е задължен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока, заявявайки своето решение в писмен вид.  Използва се следния Формуляр за връщане съгласно Закона за защита на потребителите:

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 

(Ново - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 • До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):
 • С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
 • Поръчано на*/получено на*
 • Име на потребителя/ите
 • Адрес на потребителя/ите
 • Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
 • Дата 

Потребител, който извести Дружеството за желанието си да върне закупена стока,  е отговорен  в рамките на четиринадесетдневен срок от заявлението си, да върне въпросната стока в състоянието, в което му е била доставена, като я изпрати обратно на Дружеството. В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стоката в указания по-горе срок, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Адрес за връщане на стоката: гр. София 1324, район Люлин, ж.к. Люлин 7, бл. 785А, Магазин 1, в работни дни, от 10.00 до 17.00 часа.

Във Формуляра  за връщане на стока или чрез  имейл в изричен текст се посочва банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума. Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесетдневен срок от получаване на стоката на посочения за връщане адрес. Разноските за банкови такси са за сметка на Потребителя.

Върната в срока по-горе стока се приема ако са изпълнени едновременно следните  условия:

 • Стоката  е в оригиналната си опаковка;
 • Стоката не е употребявана, с  нарушен вид или зацапване;
 • Да е приложена стоковата разписка, с която е получена стоката;

Разходите по връщането на стоката са за сметка на Потребителя. До момента на предаване на връщаната стока на Дружеството рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя, съгл. 47 т.9 от ЗЗП. Върната стока се преглежда, чрез отваряне на пратката в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за страните. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Дружеството има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на клиента разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

„Бисквитки”

https://baseinibg.com/ има право да инсталира върху компютъра на Потребителя „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя. Дружеството  използва само един вид “бисквитки”, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя.

Общи разпоредби

Дружеството може да прехвърля своите права и задължения по тези Общи условия и по всеки договор за покупка от онлайн магазина, като в този случай не се освобождава отговорност за изпълнение на задълженията, поети към Потребителя, а приобретателят встъпва като съдлъжник на „Детенце“ ЕООД. Прехвърлянето на права и задължения става с писмено известие до Потребителя.

Контакт 

Дружеството публикува на сайта своите пълни данни за идентификация и детайли за контакт с Потребителя. С приемането на тези Общи условия Потребителят дава своето съгласие „Детенце“ ЕООД да използва следните технически средства за контакт с него: detencebg@gmail.com и/или +359 (0)878 783 797 / +359 (0)878 783 725, вкл. – да получава известия от Дружеството по телефон и/или електронен път, вкл. – чрез email комуникация или известие на сайта. 

За всички неуредени с настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото гражданско законодателство на Република България. Всички спорове по изпълнението или тълкуването на тези общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн магазина ще бъдат решавани чрез споразумение, а при невъзможност да се стигне до такова и ако подсъдността не е определена императивно,  ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен съд в гр. София. Ако някое от условията или разпоредбите на тези общи условия бъде намерено за недействително или невалидно,  по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

Заключителни разпоредби 

Дружеството има право по всяко време да променя настоящите общи условия. Промяната влиза в сила от деня на публикуването й на сайта и има действие занапред, като не засяга поръчките, потвърдени от Дружеството преди този момент.

×

Как работи NewPay?


Когато плащате с NewPay, всъщност NewPay плаща поръчката ви вместо вас. Вие я получавате и разполагате с три начина да я платите към тях:Изберете NewPay като начин на плащане при завършване на поръчката си и следвайте стъпките.